KIRIKHAN - KIRIKHAN
                   KIRIKHAN  

   
  

Kuruluş Yılı

 1939

Yüzölçümü:

 688

Nüfusu:

          - Toplam 106,452
 - Kır 31,735
       - Şehir 74,717
 

 

 

KIRIKHAN'IN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ 


Kırıkhan tarihi MÖ 3000 yıl öncesine dayanmaktadır. Bağlı bulunduğu   Hatay merkezi ile tarihi bir bütünlük gösterir. İlçe merkezinde Orta Paleolitik döneme ait herhangi bir buluntu olmamasına rağmen, sırasıyla Akad, Hurr, Hitit, Asur ve Pers akınları ile kısa süreli yerleşimlerin yöre için söz konusu olduğu kesindir. MÖ 333 yılında Büyük İskender’in Pers İmparatorluğu’nu yıkmasıyla birlikte kurulan yeni düzende Kırıkhan merkez ve çevresi yoğun yerleşimlere sahne olmuştur. Merkeze yakın Alabeyli, Ceylanlı, Bektaşlı köyleri çevrelerinin iskan edildiği saptanmıştır. Helenistik dönemin izlerini taşıyan Darb-ı Sak (Trepesa) kalesi ile ova boyunca bir dizi halinde yer alan höyükler Kırıkhan’ın tarihte bir “Güvenlik ve Haber alma Merkezi” olarak düşünüldüğünü ortaya koymaktadır.

Yabancı ve Osmanlı Kaynaklarında Kırıkhan adına rastlanmamakta, ancak 16. yy. Halk Şairlerinden Karacaoğlan’ın bir şiirinde “Kırıkhan’dan yüklediler göçünü” cümlesinde “Kırıkhan” ismi geçmektedir.

Kırıkhan, Hatay'ın kuzeydoğusunda yer alır. Eski dönemlerde canlı bir uğrak yeri olan Kırıkhan, Antakya - Maraş, İskenderun - Halep yollarının kesiştiği noktada, çok sayıda Han'ın bulunduğu bir konaklama merkezi olarak bilinmektedir.

      Yakın tarihe kadar Belen ilçesine bağlı küçük bir merkez olan Kırıkhan, Fransız işgali döneminde, 1923 yılında ilçe olmuş, 18 ( on sekiz ) yıl Fransız işgalinde kaldıktan sonra, 23 Temmuz 1939'da HATAY'la birlikte Anavatan'a katılmıştır.

      İlçenin adına ilişkin, bir kaç görüş vardır. Bir görüşe göre, ilçede 40 ( kırk ) tane HAN vardır ve ilçenin adi Kırkhan'dır. Bir görüşe göre de, onarılmamış hanların varlığından dolayı buraya Kırıkhan denmiştir. Bir başka görüşse, eski dönemlerde, Bağdat - İstanbul yol güzergâhındaki kırkıncı han'ın burada bulunduğu yönündedir.

      Bazı kaynaklarda, " Kırıkhan'ın isminin son yüzyılda duyulmaya başlandığı" ifade edilmekteyse de, bu ismin eskiden beri var olduğu, 17. yüzyılda yasamış olan Karacaoğlan'ın bir şiirinde görülmektedir.

       Kırıkhan yöresinde bulunan höyükler ( Koyuncu Höyüğü, Halil Ağa Höyüğü, Boz Höyük...), yörede çeşitli uygarlıkların yaşadığını göstermektedir. Ancak elimizde yöre tarihiyle ilgili yeterli kaynak bulunmamaktadır. Darb-ı Sak Kalesi, eski Türkmen topluluklar hakkındaki çalışmalar ve Hatay tarihiyle ilgili kaynaklarda, yöreye ilişkin bazı bilgilere ulaşmak mümkündür.

      1. Dünya Savaşı sonrası, Hatay'la birlikte Kırıkhan da, 1918 yılında Fransız işgaline uğramış, yaklaşık 20 yıl ağır işgal koşullarını yaşamıştır. İşgal döneminde bir ermeni kolonisi haline getirilmeye çalışılmışsa da, Atatürk'ün girişimleriyle bu düşünce hayata geçirilememiştir.

      İşgalin kesinleşmesi üzerine, Kırıkhan'ın önemi iki etkene bağlı olarak artmaya başlar. Bunların ilki, 1920 ve 1921 yıllarında Kırıkhan'a çok sayıda ermeni yerleştirilmesidir. İkinci etkense, ilçeden geçen İskenderun - Halep yolunun, günlük yaşamı giderek artan bir yoğunlukla etkilemesidir.

      İlçede, önce bir Nâhiye Teşkilâtı kurulur. İmar faaliyetleri hızlanır ve ziyaret'te kurulmakta olan pazaryeri Kırıkhan'a taşınır. Kırıkhan ilçe olmadan önce, "yakın yörenin pazaryeri" 1920'li yılların başlarına kadar, uzun yıllar Darb-ı Sak Kalesindeki "ziyarette" kurulmuştur. Pazaryeri kalabalık ve renklidir. Pazaryerinde yaşanan hareketlilik, ziyareti çekici kılmakta, dolayısıyla Bayezid Bestami Türbesi yöre halkının yaşamında özel yer tutmaktadır. Kırıkhan ise, o yıllarda derme çatma evlerden kurulu küçük bir köy görünümüzdedir
                                                       
              

İdari Yapı

 

İlçemizde

 

MERKEZ BELEDİYESİ

: 1

BELDE BELEDİYESİ

: 1

KÖY

: 56

KÖY MEZRASI

: 43

MERKEZ MAHALLESİ

: 16

BELDE MAHALLESİ

: 3


             


Kırıkhan İlçesi Belediyeleri:

Belediye Adı:

Belediye Telefonu:

Belediye Faksı:

Belediye e-Posta Adresi:

KIRIKHAN

(326) 344 17 79

(326) 344 10 06

KURTLUSOĞUKSU

(326) 381 84 84

(326) 381 84 83

 

 

 

                         Kırıkhan İlçesi Köyleri:

Köy Adı:

Muhtar:

2000 Nüfusu:

İl
Merkezine
Uzaklığı

İlçe
Merkezine
Uzaklığı:

Muhtarlık
Telefonu:

ABALAKLI

HACI HİKMET SARP

500

55 km

9 km

 

AKTUTAN

İBRAHİM ÖĞÜNÇ

86

39 km

1 km

0 (326) 344 14 54

ALAYBEYLİ

 

539

39 km

1 km

 

ALİBEYÇAĞILLI

M.HANİFİ YARDIMCI

218

55 km

15 km

0 (326) 376 61 82

ARKITÇA

 

352

45 km

7 km

 

AYGIRGÖLÜ

ALİ BİTKEN

180

58 km

18 km

0 (326) 344 23 57

BALARMUDU

 

675

70 km

23 km

 

BALDIRAN

 

860

50 km

11 km

 

BAŞPINAR

 

659

60 km

18 km

 

BEKTAŞLI

ENVER ÇAĞLI

1200

60 km

23 km

0 (326) 384 11 82

CAMUZKIŞLASI

AHMET BATAN

970

60 km

24 km

0 (326) 356 10 50

CEYLANLI

YAŞAR KAFES

1994

46 km

8 km

0 (326) 392 11 02

ÇAMSARI

MUSTAFA AYPARLAR

962

60 km

15 km

0 (326) 362 70 71

ÇAMSEKİ

 

213

46 km

7 km

 

KALETEPE

 

605

64 km

27 km

 

İNCİRLİ

 

600

50 km

22 km

 

YALANKOZ

 

870

60 km

18 km

 

DEMİRKONAK

 

700

50 km

25 km

 

GÜLTEPE

 

600

60 km

18 km

 

KARAÇAĞIL

BEKİR CİHANGİR

527

50 km

9 km

 

GÜZELCE

 

405

53 km

12 km

 

KARAMANKAŞI

MUSTAFA AKAY

376

56 km

16 km

 

DEDEÇINAR

ERTUĞRUL GÖKÇEOĞLU

215

65 km

20 km

 

KARAELMASLI

 

215

62 km

12 km

 

KAMIŞLAR

 

370

60 km

22 km

 

NARLIHOPUR

 

450

62 km

25 km

 

SAYLAK

CENGİZ KIVRAK

645

57 km

17 km

0 (326) 384 10 39

SÖĞÜTLÜÖZ

M.HANİFİ YARDINCI

225

58 km

18 km

0 (326) 376 61 82

TAŞOLUK

MEHMET KAYA

178

59 km

19 km

0 (326) 384 12 12

YILANLI

HASAN HÜSEYİN AÇIKGÖZ

140

48 km

10 km

 

TOPBOĞAZI

 

381

30 km

8 km

 

REŞATLI

METİN BAŞ

170

42 km

1 km

0 (326) 344 81 49

ÖZSOĞUKSU

 

583

32 km

6 km

 

KURTLUSARIMAZI

 

119

54 km

16 km

 

KODALLI

 

517

45 km

7 km

 

KARAMAĞARA

ORHAN GÜDER

284

46 km

8 km

 

KARADURMUŞLU

 

1189

41 km

3 km

 

KANGALLAR

 

452

47 km

9 km

 

ILIKPINAR

 

354

45 km

7 km

 

GÜVENTAŞI

 

472

53 km

15 km

 

DELİBEKİRLİ

 

849

47 km

9 km

 

DANAAHMETLİ

 

168

47 km

9 km

 

SUCUKÖY

 

304

60 km

21 km

 

TORUN

 

183

44 km

5 km

 

ÖZKIZILKAYA

AHMET POLAT

527

58 km

18 km

 

MURATPAŞAKIZILKAYA

 

530

55 km

15 km

 

MURATPAŞA

MUSA YAŞAN

268

50 km

11 km

0 (326) 382 32 44

MAHMUTLU

 

198

42 km

3 km

 

KARATAŞ

 

1125

40 km

1 km

 

KAZKELLİ

 

960

58 km

18 km

 

İÇADA

 

423

52 km

8 km

 

GÖLBAŞI

 

1550

55 km

13 km

 

ÇİLOĞLANHÜYÜĞÜ

 

0

47 km

8 km

 

ÇATALTEPE

REŞİT CERİTOĞLU

332

45 km

6 km

0 (326) 344 14 68

KAMBERLİKAYA

 

205

65 km

23 km

 

ADALAR

 

0

67 km

27 km  

KIRIKHAN'IN COĞRAFİ YAPISI 
Kırıkhan'ın doğusunda Suriye ve Kumlu, batısında Belen, kuzeyinde Hassa, güneyinde Antakya ve Kumlu bulunmaktadır. Kırıkhan 36-37 derece kuzey enlemleri ile 36-37 derece doğu boylamları arasında 687.73 km² bir alan üzerinde bulunmaktadır. İklimi tipik Akdeniz özellikleri taşıyan kışları ılık ve yağmurlu, yazları kurak ve sıcak geçmektedir. Kışın ortalama sıcaklık 7.31 derece, yazın ise 32.3 derecedir. Amik gölünün kurutulması ile meydana gelen verimli ova ilçenin bir bölümünü teşkil etmektedir. Amik ovasını baştan başa geçen Karasu ile ilçe merkezinden geçen Delibekirli Çayı belli başlı akarsulardır. İlçenin en önemli dağı batı kısmını boydan boya kaplayan Amanos dağlarıdır. Gölbaşı Gölü ilçenin tek gölüdür ve su ürünleri üretme ve sulama amaçlı kullanmaktadır.   
        
Tarıma elverişli arazi  : 400.240 dekar
Dağlık, taşlık arazi     : 164.260 ì
Göl ve bataklık          : 30.000 ì
Orman                     : 24.500 ì
Çayır, mería arazisi    : 15.000 ì
Yerleşim arazisi         : 54.000 ì
               KIRIKHAN'IN EKONOMİSİ 


İlçemizin bir tarım bölgesi olma itibari ile halkın gelirinin büyük bir bölümü tarıma dayanmaktadır. 1980'li yıllardan önce bölgemizde daha çok hayvancılıkla geçim temin edilmekte iken Amik Gölünün kurutulması sonucu kazanılan verimli arazilerin çiftçilerin pamuk, buğday, mısır, havuç, kavun, domates gibi zirai ürünlerin yetiştirilmesine yönelmelerine neden olmuştur. Son yıllarda Kırıkhan Kaymakamlığının vermiş olduğu destek ve yönlendirme çalışmaları ile Seracılıkta büyük atılımlar olmuştur. Şu anda sadece dağlık kesimlerde hayvancılık yapılmaktadır. İlçede iki iplik, iki yağ fabrikası ve 3 adet mısır kurutma tesisi mevcut olup, biri çukobirlik, 22 özel sektöre ait olmak üzere 23 çırçır ve prese fabrikası, 1 adet salça fabrikası, faal durumdadır. Ayrıca bir un fabrikası ile tarım araç ve gereçleri üreten küçük imalathaneler bulunmaktadır. 2 adet karo imalathanesi, 5 mermer atölyesi, marangozların çalışması sonucu temin edilen bir alan üzerine 107 ortakla marangozlar sitesi kurularak halen 40 marangozun faaliyet gösterdiği bir site mevcuttur. Bundan başka küçük sanayi sitesi yapımı için çalışmalar devam etmektedir. İlçemizde Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, İş Bankası, Halkbank ve Akbank adı altında 5 adet banka şubesi mevcut olup, fuar, sergi ve panayır bulunmamaktadır.
 

NÜFUS

İskenderun dan sonra Hatay ilinin en hızla gelişen ilçesi olan Kırıkhan'ın 2000 yılı sayımlarına göre nüfusu 63.561 dir. Nüfus açısından Kırıkhan, Türkiye'nin en ilginç merkezidir.1998 sayımında ilçenin nüfusu 86.800 olmasına karşın 4 yılda nüfusunda artmasına karşın, çoğu insanlar kendilerince tepkili davranarak nüfus yazımında köylere,yaylalara giderek veya yazılmayarak nüfusun düşmesine neden olmuşlardır. Kırıkhan'ın bugünkü nüfusu 100 bini aşmaktadır.

Resmi rakamlara göre 2000 sayımlarına göre toplam nüfusu 98.219 dür. Bu nüfusun 63561 i ilçe merkezinde geri kalan 34,658 i  ise köylerde yaşamaktadır. Kilometre kareye128 kişinin düştüğü Kırıkhan da ortalama köy nüfusu 691 dir. Merkeze bağlı 8, Yalangoz bucağına bağlı iki köyün nüfusları 1000 'den  fazladır.

 

Şehir

Köy

Toplam

63.615

34.915

98.530


CİNSİYETLERE GÖRE İLÇE - KÖY NÜFUSU

Şehir

 

Erkek

Kadın

Toplam

31.955

31.660

63.615

 

Bucak ve Köy

 

Erkek

Kadın

Toplam

17.067

17.848

34.915

      İlçemizde okuma yazma oranı %90 dır.

      Toplam nüfusun
        %49 ‘u Kadın %51’i Erkeklerden oluşmakta olup,
        %55’i Tarıma dayalı,
        %28’i Sanayi kesimi,
        %7’ai Diğer meslek alanlarına dağılmış bulunmaktadır.           
               TARİHİ ESERLER: 

BEYAZID-I BESTAMİ: 
Ünlü bilim ve din adamı olan Beyazıd-ı Bestami Hazretlerinin türbesi Alaybeyli Köyü' nün kuzeyindedir. İlçe merkezine 4 kilometre uzaklıktadır. Bir tepe üzerinde yer alan türbesi özellikle Hac mevsiminde çok sayıda mümin tarafından ziyaret edilir. Türbe ve çevresi yıllardan bu yana Mursaloğulları ' nın himayesindedir. 

                DARB-I SAK KALESİ: Hellenistik dönemden kalmıştır. Bugün Beyazıd-ı Bestami'nin türbesi bu temellerin üzerine oturmuş durumdadır. Tepenin çevresinde kale surlarının ve dehlizlerin taş duvarlarından bölümler bulunmaktadır. 

SU KEMERLERİ: 


Darb-ı Sak Kalesinin arka tarafında ve yoldan görülmez durumdadır. İki katlı olarak yapı-lan bu kemerlerin üst bölümü özelliğini kaybetmek üzeredir. Kalın ve 3 gözlü olarak yontma taş-tan yapılan kemerlerin bağlantı duvarları günümüze sağlam olarak gelebilmiştir. 

BEŞ KIZLAR MAĞARASI: 
Tipik kaya mezarları ve inziva odaları görünümündedir. 3 katlıdır. Kayaların üstünde 3 göz halinde açılmış pencere delikleri görülmektedir. Halk arasında buraya “ Sütlü Mağara” denilmektedir. Çevredeki yazılardan “Vakfettim burası bir vezir mahallidir...” ibaresi okunmaktadır. Yaygın inanca göre burada bir bey, eşi ve çocukları ile birlikte yaşamaktaydı. Ceylanlı Köyü yakınındadır. 

HÖYÜKLER VE TEPELER: 

Tüm ilçe toprakları ova boyunca höyüklerin dizildiği bir açık alan görünümündedir. Bugü-ne değin açılan bir höyük bulunmamaktadır. Çevrenin Hellenistik dönemde yerleşim alanı olarak kullanılması yüzünden höyüklerin bulunması doğaldır. Bir başka görüşe göre ise Amik Ovası bo-yunca bir hat çizer gibi yer alan bu yükseltiler höyük olmayıp, askerlerin düşmanın gelişini haber vermesi için yapılmış işaret tepeleridir. Höyüklerden en dikkati çekeni Baldıran Höyüğü' dür. 
ANTİK KENT KALINTISI: Üzerine Ceylanlı Köyü' nün kurulmuş olduğu antik kentten günümüze önemli sayılabilecek bir eser kalmamıştır. Roma döneminde kurulmuş olan kentin Zeus Dolicheus kültürünün izlerini taşıması buranın bir merkez olduğunu ortaya koymaktadır. Çevrede yollar, metropol ve açık hava tapınağının yerleri belirgindir. 

AMANOSLAR

Torosların bir kolu olan Amanoslar, kuzey güney yönünde Hatay topraklarına uzanmaktadır. Amanosların Ceyhan Nehrinin dağı geçtiği bölümden Belen Geçidi'ne kadarki bölümüne Gâvur Dağları denmektedir. Belen Geçidinden Antakya'ya uzanan bölümse, Kızıldağ olarak bilinir. Rafik Halid Karay'ın aynı adlı eserinde, Amanoslara da geniş yer verilir.

 


MURATPAŞA KÖPRÜLERİ: 

Baldıran Höyüğü yakınlarındadır. 200 metre aralıklarla yapılmış 2 köprü bütünüdür. Büyük olan köprü 16 gözlüdür. Yüksek olmayan ve 3 metre genişliğindeki köprülerin korkulukları hemen hemen ortadan kalkmıştır. Kesme taştan yapılan iki köprüden uzun olanının bir yanı yol yapımı sırasında asfaltın altında kalmıştır. Muhtemelen IV. Murat'ın Padişahlığı sırasında çıktığı Bağdat Seferi için yapılan köprülerin yapım tarihinin 1636-1637 olması gerekmektedir. Halk arasında Murat Paşa

Köprüleri olarak anılması da bu görüşü doğrulamaktadır.
 
FENK KALESİ: 

Kurtlusarımazı köyü yakınındadır. Bizans döneminden kaldığı saptanmıştır. Günümüzde bir ha-rabe halindedir. Klasik ortaçağı geleneğine uygun olarak bir tepenin üzerine kurulmuştur. Yolu yok-tur. 

ÇİFTE KAYALAR:
 
İlçe merkezinin kuzey batısında Delibekirli Köyü'ndedir. Dağlar arasında yer alan köyün güney cephesinde yalçın ve bıçakla kesilmiş gibi düz olan kayanın adı “Şahinkaya” , köyün sır-tını dayadığı batıda bir kömür cürufu gibi olanın adı ise “Çürükkaya” dır. Doğal görünümden hoşlanan tabiat aşıklarının özellikle badem ağaçları ve yeşillikler arasındaki bu köyü görmelerini salık veririz.
 
ILIKPINAR KAYNAĞI: 

Ilıkpınar Köyü' nün alt tarafından çıkan sıcak suyun yapılan tahliller sonucunda şifalı olduğu saptanmıştır. Ne var ki bu konuda gerçekçi bir çalışma yapılmamıştır. Kaynağın birçok hastalıklara iyi geldiği inancı halk arasında yaygındır.
 
BİTKİ ÖRTÜSÜ VE AV HAYVANLARI: 

Amanos dağlarının doğu yamaçlarında pek seyrek orman görülür. Ormanlar usulsüz kesim, yangın , keçi otlatma yollarıyla tahrip edilmiştir. Ormanlık alanların genişletilmesi konusunda yoğun uğraş verilirken ağaçlara dağlık kısımlarda rastlanmaktadır. İlçenin en geniş yeşil alanı merkezdeki 168 hektarlık bölgedir. Vali Ülgen Koruluğu olarak 1961'de tesis edilen koruluk için o dönemde 525.000 fide dikilmiş ve çalışmalar 1963 yılında sonuçlanmıştır. Dağ yamaçlarında bitki örtüsü makidir. İlçede her yıl geniş ölçüde ağaçlandırma çalışmaları yapılmaktadır. Orman alanının kapladığı alan 9521 hektardır. Ormanlık yerlerde çam, meşe, yabani zeytin ağaçları bulunur. Ovadaki bataklıklarda sazlar ve çeşitli bataklık bitkileri bulunur. Ovanın tamamı tarım bitkileri ile örtülüdür. Zehirli bitkilerden olan zakkumlar doğal olarak yetişir. Keklik, yaban ördeği, sakarca, bıldırcın, sığırcık, üveyik, tilki, çakal, kurt çevrenin av hayvanlarıdır. İlçe ve köylerde avcılık çok gelişmiştir. Haftanın belirli günlerinde topluluk halinde ava gidilmektedir. Hatta çevre illere bile kafileler halinde av yapmaya gidildiği görülür. 

YAŞAYIŞ VE GEÇİM KAYNAKLARI: 

Halkın büyük çoğunluğu geçimini tarımla sağlar. Ova köyleri geçimlerini tarla tarımı ile sağlar. Dağlık köylerde bahçe tarımı yapılır. Ova köylerinde inek, manda ve az sayıda koyun beslenir. Dağ köylerinde ineğin yanında kıl keçisi de beslenmektedir. İlçe merkezinde küçük esnaf, tarım ürünü tacirleri, tamir atölyeleri vardır. Başlıca tarım işleri çapa, pamuk sulama ve toplamadır. Diğer tarım işleri modern makinelerle yapılır. İlçe merkezinde Çukobirlik ve özel sektörlerin fabrikalarında çalışan işçiler vardır. Yarıcılık, marabacılık ve azaplıkla geçinenler pek azdır. Özellikle pamuk mevsiminde güneydoğu illerinden fazla miktarda tarım işçisi gelir.
 
İLÇEDE TARIM VE HAYVANCILIK:
 


İlçede en çok pamuk ve buğday ekilir. İlçede yaklaşık 210.000 dekar hububat , 170.000 dekar pamuk ekimi yapılır. Bunun dışında 10 dekar kadar zeytin, 44.000 dekar sebze , 4.000 dekar pirinç , 1500 dekar bakla çeşitleri ekilir. 1000 dekar da bağ yetiştirilen alan vardır. Bunların dışında karpuz ekilen yerler de vardır. İlçenin en ünlü tarım ürünü kavundur. Yetiştirilen kavunun büyük bölümü ihraç edilir. İlçe sınırları içinde az miktarda susam, soğan ekilir. Sebzelerden en çok biber yetiştirilir. Diğerleri domates , patlıcan, kabak, salatalık, ıspanak, marul, turp, bamya, taze fasulyedir. Yetiştirilen sebze ilçenin ihtiyaçlarına yetmez. Meyvelerden incir, üzüm, armut, kayısı, nar, erik, portakal , limon, mandalina yetiştirilir. Meyveler genellikle dağ eteklerinde bulunan köylerin kuytu yerlerinde yetiştirilmektedir. Koyun, keçi , sığır, manda, kümes ve binek hayvanları ilçede beslenen hayvanlardır. Arıcılık ova köylerinde ilaçlama nedeniyle gün geçtikçe değerini kaybetmektedir. Dağ köylerinde az miktarda arıcılık yapılmaktadır. İlçede tarım modern tarım aletleri ve makineleri ile yapılmaktadır. Traktör , römork , kamyonet, diskaro, mibzer, çeşitli pulluklar, ilaçlama makineleri , motopomplar, biçerdöver, saman batazörü tarım alanında kullanılan başlıca alet ve makinelerdir. Karasaban pek az olarak dağlık ve küçük arazide kullanılır. Sulu tarım oldukça ileridir. Karasu, Muratpaşa deresi ve Delibekirli çayının suları yazın tarla, bağ ve bahçe sulamada kullanılır. Ayrıca motopomplarla çıkarılan yeraltı sularından da yararlanılır. Fenni gübre kullanma yaygındır. Tarım zararlıları ile modern mücadele yapılır. İlçede Ziraat Odası , Ziraî Donatım Kurumu, Çukobirlik , Toprak Mahsulleri Ofisi Ajansı vardır. İlçe sınırları içinde Soğuksu' da Bahçe Kültürleri İstasyonu vardır. Bu çiftlik Tarım Bakan- lığına bağlıdır. 

a. Tarım :

Genel :aa.Ekime Elverişli arazi : 429.571 dekar

Zıraata Elverişli araziden :

a. Tarla arazisi 373.827 dekar.

b.Sebze arazisi 36.000 ì

c. Zeytinlik 10.050 ì

d.Bağ ve meyve 7.494 ì

 Tarla arazisinden

a. Sulanabilen arazi 300.000 ì

b.   Sulanamayan 129.240 ì

  ab. Tarım araç ve gereçleri : Traktör, mibzer, kültivator ve benzeri tarım araçları kullanılır. Buğday için biçer döverler ve iki adet pamuk toplama aracı bulunmaktadır. Çiftçilerin büyük bir kesiminin traktörü vardır. Büyük arazi sahiplerinin birkaç tane traktörü vardır.

 Sulama için genellikle eski model Fordson (Marshall yardımıyla Türkiyeíye gönderilen ve artık asıl amacı dışında kullanılan, yedek parçası bulunamayan) motorlar kullanılıyor. Bazı tarım arazilerinde yağmurlama sistemleri kurulmaya başlanmıştır.

 2.   Endüstri :

a. Sanayi : İlçede 29 çırçır ve prese fabrikası, 2 tekstil , 6 yağ, 1 un, 1 mısır kurutma  1 adet de  Salça fabrikası bulunmaktadır.Mevsimlik işçi çalıştırmaktadırlar. Zeytinyağı ve ayçiçek yağ fabrikaları açılmaktadır.

 b. Mahalli Küçük Sanayi El İşleri : Sanayi çarşısında traktör römorkleri, su tankerleri, tarım aletleri sanayii gelişmiştir. El sanatları olarak kadınların çeyizlik el işleri önemlidir. Şehir dışında çok modern Küçük Sanayi Sitesi inşaatı yapılmakta olup, bölgede yeri tesbit edilen Organize Sanayi Bölgesi sanayi konusunda atılım yapmaya neden olacaktır.

 c. Ulaştırma : Kırıkhan - Reyhanlı 40 km. Kırıkhan - Hassa 40 km. Kırıkhan - Antakya 40 km. Kırıkhan - İskenderun 40 km. dir. Sınıra 30 km dir. Cilvegözü sınır kapısına 55 km.dir 53 köy ile olan bağlantı 205 km.lik asfalt ve toprak yolla yapılmaktadır. Yeni yol yapım çalışmaları sürdürülmektedir.

 Ankara, İstanbul irtibatlı otomobil seferleri vardır. İl içerisinde minibüs ve taksi dolmuşçuluğu gelişmiştir.

 d. Ticaret : Son yıllarda ihracatçı firmalar kurulmuş ancak %10ínu ticaretle uğraşmaktadır. Yerli halk genellikle tarım ürünleri ticareti ile uğraşmaktadır. Kapasiteleri dardır. Faizcilik yapmak ticaretten önce gelir. Karadenizliler şehir içi ticarete hakim durumdadırlar.

EL SANATLARI : 

Kırıkhan ve çevresinde el sanatları gelişmemiştir. Yalnız Kırıkhan ve çevresinde genç kızlar çeyizlerini hazırlamak için dantel, oya ve örgü işleriyle uğraşmaktadır.


MADENLER: 

İlçenin Kurt Dağı üzerinde Özkızılkaya Köyü ve çevresinde demir madeni olduğu tespit edilmiştir. Bu maden halen işletilmemektedir. 


EĞİTİM VE KÜLTÜR

Hatay'ın anavatana ilhakından sonra Hatay'da olduğu gibi ilçemizde de eğitime büyük önem verilmiş olup, eğitim ve öğretimde büyük aşamalar kaydedilmiştir.

İlçemizde Mustafa Kemal Üniversite bağlı olarak 2005-2006 öğretim yılında bağcılık, bahçe ziraatı, büro yönetimi ve sekreterlik (I. ve II. öğretim) ve bilgisayarlı muhasebe ve vergi uygulama olmak üzere altı bölümde toplam 518 öğrenciye eğitim verilmektedir.

Okuma yazma oranının %90 a vardığı ilçemizde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün açmış olduğu toplam 76 kursta, öğrencilere okuma-yazma, biçki-dikiş, makine nakışları, trikotaj, bağlama, avcılık, bilgisayar, Türk Halk Oyunları ve elektrik dalında eğitim verilerek gerekli bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır. Bu kurslarda toplam 1712 kursiye öğrenim görmüştür.

İlçemizde üç özel motorlu sürücü kursu ve öğrencileri Anadolu Lisesi, Fen Liseleri, üniversiteye hazırlık için, Önem, Final, Sınav, Bilgi Çağ, Birey, Birikim adı altında 6 özel dershane bulunmaktadır.

İlçemizde halk kütüphanesinde 9905 tane kitap mevcut olup halkımıza hizmet vermektedir.

İlçede 100 kapasiteli 2 sinema mevcut olup, profesyonel tiyatro topluluğu bulunmamakla birlikte okullar da amatör olarak oyunlar sergilenmektedir.

İlçemizde Dağyeli, Olay, Ova ve Vatan adlarında 4 gazete bulunmakta, günlük ve haftalık gazete çıkarılmaktadır. 15 adette kitap ve kırtasiye evi bulunmaktadır.

İlçemizde Kırıkhan televizyonu ve radyosu ile Kent TV yayın yapmaktadır.

1990-1991 Eğitim-Öğretim yılında açılan ilçemiz Sağlık Meslek Lisesinde halen tıbbi sekreterlik bölümü olarak faaliyet sürdürmektedir.

İLÇEMİZDE MEVCUT OKULLARIN DURUMU

Genel Lise

2

Meslek Lisesi

4

Anadolu Lisesi

1

Y.İ.B.O.

1

İlköğretim Okulu

65

Merkez İlköğretim Okulu

19

Köy İlköğretim Okulu

46

Anaokulu

1

TOPLAM

139KONUT TİPLERİ: 


Evlerin çoğu tek katlıdır. Evler genellikle iki odalı, bir salonludur. Yapı malzemesi olarak briket, kerpiç ve taş kullanılmaktadır. Ova köylerinin bazılarında kamış ve sazlardan yapılmış “huğ” evler vardır. Son zamanlarda yeni yeni sıhhî evler yapılmaya başlanmıştır. Deprem bölgesi olduğu için üç kattan fazla inşaata izin verilmemektedir. 
   MAHALLELER ve MUHTARLARIMIZ 
                             

MAHALLELER                     MUHTARIN  ADI       ADRESİ VE TELEFONU 

408 Evler Mahallesi           Ahmet ÜSTÜNBAŞ Baştürkler İşhanı Kat : 1 No:4 344 57 96
 Alakoyun Mahallesi           Mehmet BALTA Alakoyun Mah. 219. Sk. No:11 345 00 36 
Alparslan Mahallesi           İbrahim TEMİZKAN Alparslan Mah. 137 Sk. No:6 344 56 50 
Aydınlı Mahallesi                 Mehmet VURAL Aydınlı Mah. 608 Sk. No:1 0 544 636 29 29 
Bahçelievler Mahallesi      Mehmet Hilal TAŞLITARLA Bahçelievler Mah. 526.Sk. No:8 344 32 31
 Barbaros Mahallesi           Mehmet SÖNMEZ Barbaros Mah. Kanmaz Sk. No:9 344 16 98 
Çankaya Mahallesi             Muzaffer ULAŞLI Çankaya Mah. Göçmenler Cad. No: 75 344 76 26 
Cumhuriyet Mahallesi        Mehmet PEKMEZ Cumhuriyet Mah. Mete Sk. No:14 345 27 04
 Fatih Mahallesi                   Talat AKÇABAY Fatih Mah. 811 Sk. No:6 344 72 59 
Gazi Mahallesi                     Bünyamin PERKTAŞ Hassa Cad. No:66 344 10 71 
Gündüz Mahallesi               Mehmet SÖYLER Gündüz Mah. Dervişpaşa Cad. No: 26 0 535 845 67 23 
Kurtuluş Mahallesi              Mehmet KAMIŞKIRAN 344 71 95 
Menderes Mahallesi           Abdulaziz KURT Menderes Mah. 830.Sk. No:7 344 60 44 
Mimar Sinan Mahallesi      Cemal TOSUN M.Sinan Mah. Fener Cad. No:10 344 56 39 
Yeni Mahalle                         Mehmet KARAKULAK Kanatlı Cad. No:178 344 71 38 
Özyörük Mahallesi                Mehmet KOYUNCU Özyörük Mah. 685 Sk. No:10 344 52 89 
OZANLARIMIZ ·
 
à İLYAS AYDIN (Ozanin 8 adet eseri kayıtlı) · 
AÞIK HANEN (Ozanin 8 adet eseri kayıtlı) · 
AÞIK HASAN ( KÖSEOSMANOÃ?LU ) (Ozanin 12 adet eseri kayıtlı) · AÞIK HASAN ( KONYALIOÃ?LU ) (Ozanin 7 adet eseri kayıtlı) · 
AÞIK HÖSÃœN (Ozanin 1 adet eseri kayıtlı) · 
AÞIK KARA MUSTAFA (Ozanin 1 adet eseri kayıtlı) · A
ÞIK MEHMET ASKERDEN (Ozanin 15 adet eseri kayıtlı) · 
AÞIK MEHMET SAKAR (Ozanin 1 adet eseri kayıtlı) · 
AÞIK MERYEM (Ozanin 3 adet eseri kayıtlı) · 
AÞIK OSMAN AVCI (Ozanin 1 adet eseri kayıtlı) · 
AÞIK YESEMEN(YASEMÃ?N ÇOLAK) (Ozanin 3 adet eseri kayıtlı) · AHMET BAKÃ? ( SEFÃ?L AHMET ) (Ozanin 15 adet eseri kayıtlı) · AHMET MUT (Ozanin 1 adet eseri kayıtlı) · 
ALÃ? KULAK (Ozanin 5 adet eseri kayıtlı) · 
ALÃ? SELÇUK (Ozanin 1 adet eseri kayıtlı) · 
ANONÃ?M (Ozanin 1 adet eseri kayıtlı) · asık mustafa (Ozanin 1 adet eseri kayıtlı) · aziz tok (Ozanin 0 adet eseri kayıtlı) · 
ÇAMSARI MUSTAFA (Ozanin 3 adet eseri kayıtlı) · 
AŞIK HACI (Ozanin 7 adet eseri kayıtlı) · aşık ömer uzun (Ozanin 0 adet eseri kayıtlı) · 
BOSTAN BOLAT (Ozanin 1 adet eseri kayıtlı) · CINGIL (Ozanin 4 adet eseri kayıtlı) · 
DADALOÃ?LU (HATAY'LI) (Ozanin 1 adet eseri kayıtlı) · Dilber Deniz AYPARLAR (Ozanin 1 adet eseri kayıtlı)KIRIKHAN YAYLALARI  

Delibekirli Köyü ve Çataloluk Yaylası
Ulaşım:
Kırıkhan ilçesinden 3 kilometresi asfalt, 3'ü stabilize olan yolla Delibekirli Köyüne ulaşılır. Çatatoluk yaylası Köye 7 km uzaklıktadır.

Özellikleri:
Delibekirli Köyü, Akdeniz Bölgesinin her türlü meyve ve sebzenin yetiştiği bahçeler ve bağlar arasında kurulmuş şirin bir yayla köyüdür. Delibekirli Köyü'nden 7 km. stabilize yolla ulaşılan Çataloluk Yaylası, tamamen bakir durumdadır. Asırlık (anıt) çınar ağaçlarının çevrelediği yayladan Kırıkhan ilçesinin içme suyu (Üngüzlü mevkiinden) temin edilmektedir. Gezilmeye ve görülmeye değer bir yöredir.

Konaklama - Yeme - İçme: Delibekirli köyünde günübirlik yeme - içme üniteleri, kır lokanta ve kahveleri hizmet vermektedir.


Kırıkhan Delibekirli Köyü ve Çataloluk Yaylası
Ulaşım:
Kırıkhan ilçesinden 3 kilometresi asfalt, 3'ü stabilize olan yolla Delibekirli Köyüne ulaşılır. Çatatoluk yaylası Köye 7 km uzaklıktadır.

Özellikleri:
Delibekirli Köyü, Akdeniz Bölgesinin her türlü meyve ve sebzenin yetiştiği bahçeler ve bağlar arasında kurulmuş şirin bir yayla köyüdür. Delibekirli Köyü'nden 7 km. stabilize yolla ulaşılan Çataloluk Yaylası, tamamen bakir durumdadır. Asırlık (anıt) çınar ağaçlarının çevrelediği yayladan Kırıkhan ilçesinin içme suyu (Üngüzlü mevkiinden) temin edilmektedir. Gezilmeye ve görülmeye değer bir yöredir.

Konaklama - Yeme - İçme:  Delibekirli köyünde günübirlik yeme - içme üniteleri, kır lokanta ve kahveleri hizmet vermektedir.


Kırıkhan - Alan Yaylası
Ulaşım:
Hatay - Kırıkhan - Gaziantep kara yolunun, Kırıkhan ilçesinden itibaren 6. km. sinden batıya (sola) dönülerek 2 km. asfalt, 2 km. stabilize yolla Aşağı Eşmişek Köyüne varılır. Köyden sonra 8 km. virajlı ve maki türü bitkilerle çevrili stabilize yolla Alan Yaylasına varılır. Aynı zamanda İskenderun'a 40 kilometrelik stabilize yolla bağlıdır.

Özellikleri:
Çevresi tamamen çam ormanları ile kaplı çok geniş bir alana yayılmış yayla, yaz aylarında çiçeklerle kaplıdır. Bir kaç yayla evi dışında tamamen bakir olan yayla, civar köylüler tarafından tarım alanı olarak değerlendirilmektedir. İskenderun yolu üzerindeki Haymapınar, Değirmendere, Paşaoluk, Akarca ve Çamlıbel yaylaları, İskenderun ve civar köy halkı tarafından kullanılmaktadır.

Konaklama-Yeme-İçme: Yayla evleri yöre halkı tarafından kullanılmaktadır. Kamp kurmak isteyenler çadır ve temel ihtiyaç malzemelerini beraberinde getirmelidir. 


 

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Ahmet kurt , 11.02.2016, 17:05 (UTC):
Ne güzel ilçemizin tüm inceliklerini yazmışsınız emeği geçen herkese teşekkür ederimBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:


=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=